Treść główna

W ostatni weekend przed zakończeniem tegorocznego astronomicznego lata zapraszamy na drugą w tym roku kajakową wyprawę po Międzyodrzu. W niedzielę 18 września 2022 r. o godzinie 9:00 z plaży nad Odrą w Gryfinie popłyniemy w kanały Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, który powinien już być w pierwszych barwach jesieni. Zobaczymy przede wszystkim salwinię pływającą, paproć wodną objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (od 1983), umieszczoną na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (od 2006). Przebijemy się także przez jeden zarośnięty kanał, tak dla urozmaicenia.

Trasa obliczona została na ok. 12-13 km, poziom trudności 4 na 10, czas pływania ok. 3-3,5h, cena 60 zł za kajak. Zapisy pod numerem telefonu 789 035 121 lub osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie (ul. Nadodrzańska 1, Nabrzeże Miejskie) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

1

Regulamin uczestnictwa w wyprawie kajakowej

1. Uczestników wyprawy kajakowej (dalej zwanego wyprawą) obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień.
2. Organizatorem wyprawy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR) i Gmina Gryfino.
3. Wyprawa odbędzie się w niedzielę 18 września 2022 r. z Gryfina o godzinie 9:00. Zakończenie na plaży w Gryfinie. Wyprawa jest płatna w kwocie 60 zł za kajak. W cenę wliczone jest:
- wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (kajak 2-osobowy, wiosło, kamizelka asekuracyjna),
- opieka wykwalifikowanego ratownika oraz przewodnika.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyprawie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Zapisy na wyprawę odbywają się w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 789 035 121 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Liczba miejsc ograniczona.
6. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
7. Każda osoba, która zgłasza swój udział w wyprawie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
8. Uczestnicy przychodzą na miejsce zbiórki w Gryfinie (plaża nad Odrą, ul. Sportowa) do godziny 8:45 i uiszczają opłatę.
9. Przewidywany czas trwania wyprawy to ok. 3-3,5 godziny, orientacyjna długość trasy to ok. 12-13 kilometrów.
10. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych, a przy tym taki, którego nie będzie żal przybrudzić.
11. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych i pobudzających, palenia tytoniu, e-papierosów i zażywania środków odurzających.
12. Uczestnicy wyprawy natychmiast zgłaszają opiekunowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i objawy złego samopoczucia.
13. Podczas wyprawy zabrania się:
- stania i kucania w kajaku,
- siadania na burcie, dziobie, rufie, kamizelkach asekuracyjnych,
- skakania z kajaka do wody,
- korzystania z kajaka z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.
14. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez uczestników podczas wyprawy odpowiedzialność materialną ponoszą ci uczestnicy, którzy ich dokonali.
15. Wszelkie śmieci uczestnicy wyprawy zabierają ze sobą. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyrzucania ich poza kajak.
16. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej za przedmioty zgubione lub w inny sposób utracone przez uczestników wyprawy.
17. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, ulewa itp.) wyprawa ze względów bezpieczeństwa może zostać odwołana. Informacja o tym zostanie przekazana odpowiednio wcześniej na podane numery telefonów.

Najbliższe wydarzenia

Wystawa filatelistyczna
08 12 2022 - 08 12 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa filatelistyczna
09 12 2022 - 09 12 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
XXIII Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich - rzut II
10 12 2022 - 10 12 2022
Górka Miłości w Gryfinie
Wystawa filatelistyczna
12 12 2022 - 12 12 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie